ՎՊՀ հենակետային վարժարանի 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորումը նոյեմբերի 30-ի դրությամբ

Չդասակարգված

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորումը նոյեմբերի 1-ի դրությամբ

Չդասակարգված

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակի փաստացի կոմպլեկտավորումը սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

Չդասակարգված

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի սովորողների թիվը

Չդասակարգված

Լիցենզիա

Լիցենզիա

Չդասակարգված

Լիցենզիայի հրաման

Չդասակարգված

2017թ 12 ամսվա ֆինանսական տվյալներ

Չդասակարգված

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի նախահաշիվ 2018

Չդասակարգված

Շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված 2018 թ․ բյուջեի նախագիծ

Չդասակարգված

ՎՊՀ հենակետային վարժարանի նախահաշիվ 2018

Չդասակարգված